Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Saturday 19 January 2019; Bethesda; Anafon Valley  (Read 24 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Jean

  • Not very Welsh dragon
  • Administrator
  • *
  • Posts: 4970
Saturday 19 January 2019; Bethesda; Anafon Valley
« on: Thursday 10 January 2019, 2005 »
Explore local archaeological sites virtually and on the ground.


Plis gweler isod /atodiad gan Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Cyfle gwych!

Please see below / attached from Carneddau Landscape Partnership. A great opportunity!

 

Lidar ar Dirwedd - Diwrnod Hyfforddi Archaeolegol

Digwyddiad am ddim!

Pryd? Dydd Sadwrn 19 Ionawr 2019

Lleoliad. Bore - Neuadd Ogwen, Bethesda (bore); Pnawn - ymweliad maes yn Nyffryn Anafon, Abergwyngregyn (darperir trafnidiaeth)

Beth ywr digwyddiad? Archwiliwch safleoedd archaeolegol lleol yn rhithiol ac ar y ddaear. Sgan 3D or dirwedd syn cael ei wneud o awyren yw lidar. Dysgwch am lidar a sut iw ddefnyddio i adnabod nodweddion archaeoleg. Treulir y bore dan do gyda chyfrifiaduron. Treulir y pnawn yn yr awyr agored yn ymweld r safleoedd a adnabuwyd. Darperir yr hyfforddiant gan arbenigwraig trwy gyfrwng y Saesneg; bydd archeolegwyr syn siarad Cymraeg yn bresennol drwyr dydd.

Rhaid bwcio ymlaen llaw. I gofrestru ac am ragor o wybodaeth gweler:

www.pushingthesensors.com/booking-form-carneddau/

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am lidar; croeso i bawb. Maer digwyddiad yn addas i rai 14+ oed; rhaid i bob unigolyn o dan 16 fod gydag oedolyn.

 

Os hoffech wybod mwy am Bartneriaeth Tirwedd y Carneddau gweler:

www.eryri.llyw.cymru > Gofalu > Partneriaeth Carneddau

Lidar in the Landscape Archaeology Training Day

Free event!

When? Saturday 19 January 2019

Venue. Morning - Neuadd Ogwen, Bethesda; Afternoon field visit, Anafon Valley, Abergwyngregyn (transport provided)

What is the event? Explore local archaeological sites virtually and on the ground. Lidar is a 3D scan of the landscape taken from a plane. Learn about lidar and how to use it to identify archaeology. The morning is indoors with computers. Then get outdoors to visit these sites in the afternoon. Training provided by lidar specialist through medium of English with Welsh speaking archaeologists on hand.

Booking essential to register and for more information:

www.pushingthesensors.com/booking-form-carneddau/

No previous knowledge needed; all welcome. Suitable for 14+ but under 16s must be accompanied by an adult.

 

If you would like to know more about the Carneddau Landscape Partnership see:

www.snowdonia.gov.wales > Looking After > Carneddau Partnership

____________________

John Griffith Roberts

Rheolwr Prosiect Datblygu, Partneriaeth Tirwedd y Carneddau / Development Project Manager, Carneddau Landscape Partnership

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri / Snowdonia National Park Authority

07900 267 501 / 01766 772 523

john.roberts@eryri.llyw.cymru (ebost uniongyrchol /direct email)

carneddau@eryri.llyw.cymru (ebost cyfrannol y prosiect / shared project email)

www.eryri.llyw.cymru  Gofalu Partneriaeth y Carneddau